सिक्किम
« Back to Glossary Index
  • सिक्किम (Sikkim) मुख्यमंत्री – श्री पीएस गोले
  • राज्यपाल – श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
  • सिक्किम HC (1975),मुख्य न्यायाधीश – विश्वनाथ सोमादेर
  • 6 Districts – गंगटोक, ग्यालशिंग, मंगन, नामची, पाकयोंग, सोरेंग