पुडुचेरी
« Back to Glossary Index
  • पुडुचेरी(Puducherry) उपराज्यपाल – डॉ तमिलिसाई सौंदराराजन (अतिरिक्त प्रभार)
  • पुडुचेरी (Puducherry) मुख्यमंत्री – श्री एन. रंगास्वामी
  • मद्रास HC (1862),मुख्य न्यायाधीश – संजय विजयकुमार गंगापुरवाला
  • 4 जिले – कराईकल, माहे, पांडिचेरी, यानम