गोवा

« Back to Glossary Index
  • गोवा (Goa) मुख्यमंत्री – श्री प्रमोद सावंत
  • राज्यपाल – श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई
  • बॉम्बे HC (1862),मुख्य न्यायाधीश – देवेन्द्र कुमार उपाध्याय
  • 2 जिले – उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा