23 जून
« Back to Glossary Index
  • 23 जून : संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस
  • 23 जून : अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस
  • 23 जून : विश्व ओलंपिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ; ओलंपिक दिवस का थीम 2023 –  ‘लेट्स मूव’