कंबोडिया

« Back to Glossary Index
  • कंबोडिया (cambodia) की राजधानी  फ्नोम पेन्ह (Phnom Penh) है।
  • कंबोडिया की मुद्रा का नाम ‘कंबोडियन रियल’ (Cambodian Riel) है।