आंध्र प्रदेश

« Back to Glossary Index
  • आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) मुख्यमंत्री – श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी
  • राज्यपाल – एस अब्दुल नज़ीर
  • आंध्र प्रदेश HC (2019),मुख्य न्यायाधीश – धीरज सिंह ठाकुर
  • आंध्र प्रदेश (26 जिले ) : अल्लूरी सीतारमा राजू, अनाकापल्ली, अनंतपुरमु, अन्नामय्या, बापटला, चित्तूर, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा, पूर्वी गोदावरी, एलुरु, गुंटूर, काकीनाडा, कृष्णा, कुरनूल, नंद्याल, एनटीआर, पालनाडु, पार्वतीपुरम मान्यम, प्रकाशम, श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर, श्री सत्य साईं, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी, वाई.एस.आर.
  • National Parks : श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान (चित्तूर), राजीव गांधी (रामेश्वरम) राष्ट्रीय उद्यान (कडपा), पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम गोदावरी)
  • Wildlife Sancturay (WLS)  : कोरिंगा, कोलेरु WLS, कृष्णा WLS, राजीव गांधी WLS (टाइगर रिजर्व), रोलापाडु WLS, गुंडला ब्रह्मेश्वर WLS (विस्तारित कोर), श्रीलंकामल्लेश्वर WLS, नेलापट्टू WLS, पुलिकट WLS, कौंडिन्य WLS, श्री वेंकटेश्वर WLS, कंबलाकोंडा WLS, पेनुसिला नरसिम्हा WLS
  • Tiger reserve : Nagarjunasagar Srisailam Tiger reserve