खोरठा भाषा एवं साहित्य
You are currently viewing खोरठा भाषा एवं साहित्य
खोरठा भाषा एवं साहित्य

गद्य भाग

लेखक

OPEN

छॉइहर

चितरंजन महतो चित्रा

OPEN

सोंध माटी

डॉ0 विनोद कुमार

OPEN

खोरठा निबन्ध

डॉ0 बी0एन0 ओहदार

OPEN

पद्य भाग

दामुदेरक कोराञ्

शिवनाथ प्रमाणिक

OPEN

ऑखीक गीत

श्रीनिवास पानुरी

OPEN

खोरठा-कोठ पइदेक खेड़ी

डॉ0 ए.के.झा

OPEN

एक मउनी फूल

संतोष महतो

OPEN

नाटक

डाह

सुकुमार

OPEN

अजगर 

विश्वनाथ दसौधी ‘राज’

OPEN

चाभी काठी

श्री निवास पानुरी

OPEN

उदभासल कर्ण 

श्री निवास पानुरी

OPEN

साहित्य की अन्य विद्याएँ:

संस्मरण

OPEN

जीवनी

OPEN

यात्रा वृतांत 

OPEN

शब्द चित्र

OPEN

विगत वर्षो के प्रश्न 

OPEN

आने वाले प्रश्न (ONELINER QUE)

OPEN

खोरठा लोकसाहित्य एवं लोकगीत

READ

खोरठा मुहावरा

READ

खोरठा लोकोक्तियाँ 

READ

खोरठा पहेलियाँ

READ

 

खोरठा व्याकरण

संज्ञा 

OPEN

सर्वनाम

OPEN

लिंग

OPEN

वचन

OPEN

काल

OPEN

कारक 

OPEN

समास 

OPEN

उपसर्ग प्रत्यय

OPEN

खोरठा गद्य पद्य संग्रह 

बोकारो खोरठा कमिटी 

OPEN

दु डाइर जिरहुल फूल 

खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद् ,ramgarh 

OPEN

दु डाइर परास फूल 

खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद् ,ramgarh

OPEN

फरिछ डहर (कहानी संग्रह

पंचम महतो 

OPEN

भगजोगनी उपन्यास 

विश्वनाथ दसौंधी राज 

OPEN

तातल-हेमाल (कविता संग्रह )

शिवनाथ प्रामाणिक 

OPEN

एक पथिया डोंगल महुआ 

संतोष महतो 

OPEN

डींडाक  डोआनी 

बंशी लाल ‘बंशी 

OPEN

रुसल पुटुस (कविता संग्रह )

OPEN

खोरठा साहित्य का इतिहास 

OPEN

 

 

            JSSC CGL/JTET/JPSC/JHARKHAND POLICE/ JHARKHAND SACHIVALYA/ JHARKHAND DAROGA /JHARKHAND CONSTABLE            

खोरठा Theory + विगत वर्षो के खोरठा भाषा के  प्रश्न + one liner Questions

 

 

Leave a Reply